Afdruk

Producent

Börlind GmbH
Lindenstraße 15
75365 Calw
Duitsland

Telefoon: +49 (0)7051 6000-0
Fax: +49 (0)7051 6000-60

E-mail: mail@boerlind.com

Bestuurder: Michael Lindner, Nicolas Lindner, Alicia Lindner

Kamer van Koophandel: Amtsgericht Stuttgart, HRB 331614

VAT registration number: DE349653398

Verantwoordelijk in de zin van artikel 18 MStV:
Michael Lindner
Lindenstraße 15
75365 Calw
Duitsland

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Disclaimer

Alle informatie en verklaringen op deze website zijn niet bindend. Börlind GmbH garandeert noch voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Geen garantie wordt gegeven en geen zekerheid is voorzien voor de kenmerken van de producten. Geen juridische claims kunnen worden gemaakt met betrekking tot de inhoud van de website. Eventuele fouten in de inhoud zullen onmiddellijk worden gecorrigeerd wanneer zij bekend worden. De inhoud van de website kan door een tijdelijke vertraging in het bijwerken, niet permanent up-to-date zijn. Daarom verzoeken wij u direct contact met ons op voor vragen over de status, technische specificaties en de beschikbaarheid van de producten en diensten. Links naar andere websites worden niet permanent bewaakt. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte sites, en wij ons uitdrukkelijk te distantiëren van de verklaringen van deze.

Het downloaden van gegevens en software

Börlind GmbH biedt geen garantie met betrekking tot het vrij zijn van fouten van gegevens en software die kan worden gedownload van deze website. De software is gecontroleerd op virussen door Börlind GmbH. Wij niettemin raden gegevens en software altijd worden gecontroleerd op virussen, met behulp van de nieuwste anti-virus software, na het downloaden.

Auteursrechten en andere specifieke beschermingsrechten

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Een kopie van de informatie op deze website kan worden opgeslagen op een computer alleen voor niet-commercieel en persoonlijk, intern gebruik. Afbeeldingen, teksten, logo’s, foto’s, enz. kunnen niet worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, overgedragen of gebruikt in enige andere vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Börlind GmbH. De product-en bedrijfsnamen vermeld, kunnen handelsmerken of productmerken zijn. Onbevoegd gebruik kan leiden tot schadeclaims voor verzuim of andere juridische stappen.

Privacy

Het kan niet worden gegarandeerd dat de informatie of persoonsgegevens die aan ons is verstrekt niet zal worden onderschept door derden tijdens de verzending.

Aansprakelijkheid

Börlind GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vooral niet voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, gederfde winst, of het systeem of productie storingen voortvloeiend uit het gebruik van deze website of van het downloaden van gegevens. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade als gevolg van het gebruik van deze website of van het downloaden van gegevens wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. De rechtsverhouding tussen u en Börlind GmbH die ontstaat door het gebruik van deze website is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. In het geval van juridische geschillen met geregistreerde bedrijven die voortvloeien uit het gebruik van deze website, is de bevoegde rechtbank is het hoofdkwartier van Börlind GmbH in Calw, Duitsland.

Impressum erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5